Snippers zijn korte verhalen die maandelijks worden gepubliceerd

Melk en honing

Over geloof in de toekomst

Dit keer geen kort verhaal maar een stuk poëzie, ingegeven door de schrijnende strijd in het Midden-Oosten.

 

Melk en honing

Haten, fanaten
met taal van soldaten,
herhaalde citaten
met eeuwig motief.
Macht als verslaving,
een eenheidsbeschaving
van grenzenhandhaving
en geen ‘ik heb lief’.

‘t Heelal toont geen grenzen.
Een wereld van mensen.
Ten diepste te wensen:
een nieuw perspectief.
Geen dit jouw of mijn,
maar ‘jij mag er zijn’
op elk terrein.
Dus word creatief!

Het wezen van mensen
kent mondiaal wensen,
gelijke tendensen
van zin en gevoel.
In oorsprong gelijken,
geen armen of rijken.
Niets zal ons doen wijken:
één mensheid, één doel.